Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2023

Έγγραφα
094/2023 Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Σιταγρών Δήμου Προσοτσάνης». Νέο 783 Kb 25 / 05 / 2023
093/2023 Α) Έγκριση του Πρακτικού 1 (ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) και του Πρακτικού 2 (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών). Β) Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Οικοδο Νέο 737 Kb 25 / 05 / 2023
092/2023 Καθορισμός όρων δημοπράτησης για τη μίσθωση του συνόλου του αριθ. 1219 αγροτεμαχίου με το εντός αυτού κτίσμα - Αναψυκτηρίου της Τεχνητής Λίμνης Κοκκινογείων. Νέο 299 Kb 25 / 05 / 2023
091/2023 Καθορισμός όρων δημοπράτησης για τη μίσθωση του Αναψυκτηρίου Μεγαλοκάμπου. Νέο 296 Kb 25 / 05 / 2023
090/2023 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 1 έτους 2023, λόγω συνταξιοδότησης. Νέο 312 Kb 25 / 05 / 2023
089/2023 Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Οδοποιία Κοινοτήτων Πύργων, Φωτολίβους, Σιταγρών, Ανθοχωρίου, Κοκκινογείων, Καλής Βρύσης, Νέο 810 Kb 25 / 05 / 2023
088/2023 Αποδοχή ή απόρριψη του Πρακτικού 2 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 196228 επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Οδοποιία Κοινότητας Προσοτσάνης». Νέο 315 Kb 25 / 05 / 2023
087/2023 Αποδοχή ή απόρριψη του Πρακτικού 2 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 196497 επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Υφιστάμενου Οδικού Δικτύου Δήμου Προσοτσάνης». Νέο 308 Kb 25 / 05 / 2023
086/2023 Ανάθεση σε Νομικό να εκπροσωπήσει το Δήμο και να συντάξει ότι απαιτείται (προτάσεις, απόψεις, υπομνήματα) κατά της κλήσης επαναφοράς σε συζήτηση δικογράφου στο Τριμελές Εφετείο Θράκης του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πετρούσας και ορισμός της αμοιβ Νέο 273 Kb 25 / 05 / 2023
085/2023 Έγκριση Δαπανών Πάγιας Προκαταβολής. Νέο 242 Kb 25 / 05 / 2023
084/2023 Έγκριση υποβολής τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Έργου του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες της πράξης “Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης οικισμών Μενοικίου Δήμου Προσοτσάνης”» Νέο 271 Kb 25 / 05 / 2023
083/2023 Τροποποίηση του 2ου αποφασιστικού σκέλους της αριθ. 38/2023 ΑΟΕ και λήψη απόφασης περί προσφυγής σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης της προμήθειας των ειδών των ομάδων 8, 9 (κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου) λόγω άγονου αποτελέσματος του ανοικτού Νέο 329 Kb 25 / 05 / 2023
082/2023 Καθορισμός όρων δημοπράτησης για τη μίσθωση έκτασης 24.710,53τ.μ. του αριθ. 161 αγροτεμαχίου Προσοτσάνης. Νέο 298 Kb 25 / 05 / 2023
081/2023 Καθορισμός όρων δημοπράτησης για τη μίσθωση έκτασης 20στρ του αριθ. 3025 αγροτεμαχίου Προσοτσάνης. Νέο 298 Kb 25 / 05 / 2023
080/2023 Καθορισμός όρων δημοπράτησης για τη μίσθωση έκτασης 13στρ του αριθ. 161 αγροτεμαχίου Προσοτσάνης. Νέο 297 Kb 25 / 05 / 2023
079/2023 Καθορισμός όρων δημοπράτησης για τη μίσθωση έκτασης 72,821στρ του αριθ. 161 αγροτεμαχίου Προσοτσάνης. Νέο 299 Kb 25 / 05 / 2023
078/2023 Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, εντεταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, για την πράξη «Μελέτη εγγειοβελτικών έργων Οικισμών Σιταγρών και Αργυρούπολης Δή Νέο 375 Kb 25 / 05 / 2023
077/2023 Έγκρισης συμπληρωματικής αμοιβής πληρεξούσιας Δικηγόρου. Νέο 273 Kb 25 / 05 / 2023
076/2023 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου Σπηλαίου ΜΑΑΡΑ. Νέο 271 Kb 24 / 05 / 2023
075/2023 Αναγκαιότητα ανάθεσης των εργασιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ» σε ιδιώτη. Νέο 307 Kb 24 / 05 / 2023

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.