Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2021

Έγγραφα
320/2021 Έγκριση του πρακτικού παράτασης του υποέργου «Διοργάνωση συναντήσεων έργου και δράσεις προβολής και δημοσιότητας στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross - border mountainous areas of Bulg 190 Kb 29 / 12 / 2021
319/2021 Έγκριση του πρακτικού τροποποίησης του υποέργου «Υπηρεσίες διαχείρισης έργου, διοικητικής υποστήριξης και οικονομικής διαχείρισης στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross - border mountain 179 Kb 29 / 12 / 2021
318/2021 Εγκριση του Πρακτικού 4 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ-Τ.Κ. ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 90 Kb 29 / 12 / 2021
317/2021 Έγκριση του Πρακτικού 3 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΤΑΓΡΩΝ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 117 Kb 29 / 12 / 2021
316/2021 Εγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2019» 135 Kb 29 / 12 / 2021
315/2021 Εγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2018» 128 Kb 29 / 12 / 2021
314/2021 ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ» 145 Kb 29 / 12 / 2021
313/2021 Εγκριση ή μη του αιτήματος 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΓΟΙ-ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 99 Kb 29 / 12 / 2021
312/2021 Παράταση διάρκειας συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΑΤΑ α και β΄βαθμου λόγω COVID-19 144 Kb 29 / 12 / 2021
311/2021 Έγκριση Δαπάνης Πάγιας Προκαταβολής 124 Kb 29 / 12 / 2021
310/2021 Εγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης οικ.έτους 2022 σύμφωνα με την αριθ.55/2021 απόφασή του 154 Kb 21 / 12 / 2021
309/2021 Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου 145 Kb 21 / 12 / 2021
308/2021 ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΤΚ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ-ΟΡΙΑ Κ.ΑΓΡΟΥ» 107 Kb 21 / 12 / 2021
307/2021 Εγκριση του Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Ανακατασκευή οδικού άξονα Σιταγρών-Μικροκάμπου» 112 Kb 21 / 12 / 2021
306/2021 Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπ΄αριθμ. 7782/16.08.2021 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ομοιώματος αλόγου στα πλαίσια του έργου "Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross-border mountainous areas of Bulgaria an 131 Kb 21 / 12 / 2021
305/2021 Καθορισμός όρων δημοπράτησης του δημοτικού κτίσματος που βρίσκεται στο αριθ.91 οικόπεδο ΟΤ 21 της Κοινότητας Μικροκάμπου 123 Kb 21 / 12 / 2021
304/2021 Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη και υπογραφή σύμβασης επενδυτικού δανείου για τη χρηματοδότηση εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 140 Kb 21 / 12 / 2021
303/2021 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για νομική προστασία του κ.Συμεωνίδη Αναστασίου , Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου, σχετικά με την αριθ.287/26-11-2021 κλήση για προκαταρκτική εξέταση 819 Kb 16 / 12 / 2021
302/2021 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για νομική προστασία του κ.Γρηγοριάδη Νικολάου, Αντιδημάρχου Προσοτσάνης, σχετικά με την αριθ.287/26-11-2021 κλήση για προκαταρκτική εξέταση 935 Kb 16 / 12 / 2021
301/2021 Ανάθεση εργασιών καθαρισμού αντιπλημμυρικών αυλάκων, σε ιδιώτη 861 Kb 16 / 12 / 2021

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.