Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018

Έγγραφα
138/2018 Εγκριση του Πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος) του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜ 174 Kb 23 / 10 / 2018
137/2018 Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π 274 Kb 23 / 10 / 2018
136/2018 Έγκριση του εν μέρει άγονου αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟ- ΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» των ειδών της Ομάδας 9 «Είδη Ιχθυοπωλείου» και Ομάδα 144 Kb 23 / 10 / 2018
135/2018 Έγκριση του από 5-10-2018 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 213 Kb 23 / 10 / 2018
134/2018 Επιστροφή παραβόλου που αφορά ένσταση του κ.Πουγιούδογλου Κων/νου–Δανιήλ κατά της αριθ.72/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 133 Kb 23 / 10 / 2018
133/2018 Έγκριση δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου 131 Kb 23 / 10 / 2018
132/2018 Αποδοχή δωρεάς της WONDER PLANT AE 114 Kb 23 / 10 / 2018
131/2018 Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Γ ́ τριμήνου 2018 154 Kb 23 / 10 / 2018
130/2018 Εισήγηση για 12 η τροποποίηση του προϋπολογισμού και του Π.Ε.Ε. του Δήμου οικ.έτους 2018 114 Kb 23 / 10 / 2018
129/2018 Εγκριση του Πρακτικού 1 (αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the D 193 Kb 23 / 10 / 2018
128/2018 Εγκριση του πρακτικού 2 του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 169 Kb 23 / 10 / 2018
127/2018 Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του ανοικτού διεθνή δημό- σιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙ- ΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» και 434 Kb 23 / 10 / 2018
126/2018 Αποδοχή δωρεάς των κ.κ.Ναλμπάντη Γεωργίου του Δημητρίου και Ναλμπάντη Δημητρίου του Ιωάννη 110 Kb 23 / 10 / 2018
125/2018 Εισήγηση για 11 η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 88 Kb 23 / 10 / 2018
124/2018 Εγκριση της αριθ.17/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 163 Kb 24 / 09 / 2018
123/2018 Εγκριση της αριθ.22/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ 2018)» (Ανάληψη υποχρέωσης 375/2018) 165 Kb 24 / 09 / 2018
122/2018 Εγκριση της αριθ.1/2018 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, ΤΟ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΚΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019», κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού δι 345 Kb 24 / 09 / 2018
121/2018 Ανάκληση της αριθ.103/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω εφαρμογής του «Κλεισθένη») 130 Kb 24 / 09 / 2018
120/2018 Εισήγηση για 10 η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 118 Kb 24 / 09 / 2018
119/2018 Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου ««ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» (Αρ. μελ.23/2018 144 Kb 13 / 09 / 2018

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.