Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018

Έγγραφα
018/2018 Ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΥΛΟ Τ.Κ.ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ» 64 Kb 02 / 03 / 2018
017/2018 Ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΕΡΑΜΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΩΝ» 61 Kb 02 / 03 / 2018
016/2018 Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 6.988 τμ από το αριθ.10946 κοινόχρηστο δημοτικό αγροτεμάχιο της ΔΚ Προσοτσάνης 59 Kb 02 / 03 / 2018
015/2018 Καθορισμός όρων δημοπράτησης για τη μίσθωση ακινήτων πλησίον της κεντρικής πλατείας στη ΔΚ Προσοτσάνης 73 Kb 02 / 03 / 2018
014/2018 Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Δ ́ τριμήνου 2017 80 Kb 02 / 03 / 2018
013/2018 Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 205 Kb 02 / 03 / 2018
012/2018 Α.-Χαρακτηρισμός θέματος μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση, ως κατεπείγον (άρθρο 75-π6) Β.-Ανάκληση των αριθ. 42 και 97/2017 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και Γ.-Ορισμός δικηγόρου 82 Kb 02 / 03 / 2018
011/2018 Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων (Ν.3669/2008) για το έτος 2018 64 Kb 02 / 03 / 2018
010/2018 Ασκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ.279/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας 62 Kb 01 / 02 / 2018
009/2018 Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας 53 Kb 01 / 02 / 2018
008/2018 Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου σχετικά με την έφεση που κατέθεσε ο κ.Μαυρουδής Νακόπουλος 48 Kb 01 / 02 / 2018
007/2018 Εγκριση των πρακτικών δημοπρασίας δημοτικών αγρών 53 Kb 01 / 02 / 2018
006/2018 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 102 Kb 01 / 02 / 2018
005/2018 Εγκριση του πρακτικού (αποσφράγισης διενέργειας και αξιολόγησης δικαιολογητικών) του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ- ΣΑΤΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ) 147 Kb 01 / 02 / 2018
004/2018 Εγκριση του πρακτικού 3 (αξιολόγησης δικαιολογητικών μειοδότη) του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 2.34 Mb 01 / 02 / 2018
003/2018 Εγκριση του πρακτικού 4 (αξιολόγησης δικαιολογητικών μειοδότη) του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 681 Kb 01 / 02 / 2018
002/2018 Έγκριση μετακινήσεων υπαλλήλων του Δήμου 103 Kb 01 / 02 / 2018
001/2018 Αποδέσμευση-Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων του Δήμου οικ.έτους 2017 189 Kb 01 / 02 / 2018

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.