Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018

Έγγραφα
038/2018 Έγκριση όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Σχολείου Μεγαλοκάμπου 166 Kb 19 / 03 / 2018
037/2018 Έγκριση των όρων της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση υλοτομημένων δένδρων λεύκης 182 Kb 19 / 03 / 2018
036/2018 Α.-Εγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο « Συντήρηση Κτιρίων Τ.Κ. Δήμου Προσοτσάνης» 445 Kb 19 / 03 / 2018
035/2018 Έγκριση εκ νέου του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ » 327 Kb 19 / 03 / 2018
034/2018 Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου « ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΕΛ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 191 Kb 19 / 03 / 2018
033/2018 Εισήγηση για 3η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 190 Kb 19 / 03 / 2018
032/2018 Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 154 Kb 19 / 03 / 2018
031/2018 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΕΛ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 66 Kb 02 / 03 / 2018
030/2018 Εγκριση του πρακτικού 2 (έλεγχος δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος) του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ» 79 Kb 02 / 03 / 2018
029/2018 Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου σχετικά με την αίτηση του κ.Αναστασίου Γαϊτάνου 56 Kb 02 / 03 / 2018
028/2018 Ανάθεση εκ νέου σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου κατά τη δικάσιμο της έφεσης που κατέθεσε ο κ.Μαυρουδής Νακόπουλος 55 Kb 02 / 03 / 2018
027/2018 Τροποποίηση της αριθ.84/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 77 Kb 02 / 03 / 2018
026/2018 Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής 66 Kb 02 / 03 / 2018
025/2018 Έγκριση δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου του Δήμου 44 Kb 02 / 03 / 2018
024/2018 Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 6.988 τμ του αριθ.10946 κοινόχρηστο δημοτικό αγροτεμάχιο στη ΔΚ Προσοτσάνης 56 Kb 02 / 03 / 2018
023/2018 Εισήγηση για 2 η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 94 Kb 02 / 03 / 2018
022/2018 Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 105 Kb 02 / 03 / 2018
021/2018 Ψήφιση πίστωσης, έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού , τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου « ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΕΛ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 267 Kb 02 / 03 / 2018
020/2018 Ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ» 66 Kb 02 / 03 / 2018
019/2018 Ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ» 65 Kb 02 / 03 / 2018

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.