Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018

Έγγραφα
158/2018 Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με τον κ.Θεοδωρίδη Δημήτριο 130 Kb 27 / 11 / 2018
157/2018 Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου σχετικά με την έφεση που κατέθεσαν οι κ.κ.Γρηγοριάδης Σταύρος και Αγγου Χρυσουλα 134 Kb 27 / 11 / 2018
156/2018 Έγκριση μετακινήσεων υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου 155 Kb 27 / 11 / 2018
155/2018 Εισήγηση για 14 η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 108 Kb 27 / 11 / 2018
154/2018 Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως κατεπείγοντος, προς συζήτηση (άρθρο 75-π6) 172 Kb 27 / 11 / 2018
153/2018 Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών, και καθορισμός των όρων του ανοικτού διεθνή δημόσιου, ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Της ΧΩΡΑΣ» εκτιμώμεν 384 Kb 26 / 11 / 2018
152/2018 Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του ανοικτού, διεθνή, δημόσιου, ηλεκτρονικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 396 Kb 26 / 11 / 2018
151/2018 Εγκριση του Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών, κατακύρωσης αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» 216 Kb 26 / 11 / 2018
150/2018 Α.Έγκριση του άγονου αποτελέσματος της εργασίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης συμπερι- λαμβανόμενων των ανταλλακτικών και ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Προσοτσάνης» Β.Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς ουσι 566 Kb 26 / 11 / 2018
149/2018 Εγκριση του Πρακτικού 1 αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του διεθνούς διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» 566 Kb 26 / 11 / 2018
148/2018 Τέλη και δικαιώματα οικ.έτους 2019 195 Kb 26 / 11 / 2018
147/2018 Εγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2018)» και συγκρότηση επιτροπής 565 Kb 26 / 11 / 2018
146/2018 Εγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2018)» και συγκρότηση επιτροπής 618 Kb 26 / 11 / 2018
145/2018 Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου κατά την εκδίκαση της προσφυγής κατά της Μ12/2016 πράξης επιβολής προστίμου Ε.ΥΠ.Ε.Α 146 Kb 26 / 11 / 2018
144/2018 Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου σχετικά με την αγωγή που κατέθεσαν υπάλληλοι του Δήμου 131 Kb 26 / 11 / 2018
143/2018 Εισήγηση για 13 η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 88 Kb 26 / 11 / 2018
142/2018 Προέλεγχος του Απολογισμού, Ισολογισμού & των Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και υποβολή Εκθέσεως επ’ αυτών στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 157 Kb 26 / 11 / 2018
141/2018 Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 160.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ και συγκρότηση των επιτροπών του διαγωνισμ 324 Kb 23 / 10 / 2018
140/2018 Καθορισμός τρόπου εκπόνησης της μελέτης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ» 127 Kb 23 / 10 / 2018
139/2018 Εγκριση του Πρακτικού 2 (αποσφράγισης & αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς) του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of C 176 Kb 23 / 10 / 2018

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.