Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2015

Έγγραφα
229/2015 Αποδέσμευση-Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων του Δήμου οικ.έτους 2015 138 Kb 12 / 01 / 2016
228/2015 Εγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο «Ex POST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» - έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού του υποέργου 6 της πράξης "Ολοκληρωμένη Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γενικού Λυκε 63 Kb 12 / 01 / 2016
227/2015 Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο της άσκησης ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 33/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας σχετικά με την αγωγή της κ. Περάκη Ελένης 47 Kb 22 / 12 / 2015
226/2015 Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας σχετικά με την αγωγή που κατέθεσε η εταιρεία «Ε.ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» 49 Kb 22 / 12 / 2015
225/2015 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ- ΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΤΚ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 61 Kb 22 / 12 / 2015
224/2015 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγρών ΔΚ Προσοτσάνης 52 Kb 22 / 12 / 2015
223/2015 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης ΤΚ Πετρούσας 37 Kb 22 / 12 / 2015
222/2015 Εγκριση αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016» 37 Kb 22 / 12 / 2015
221/2015 Επί αιτήματος υπολόγου για παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού 35 Kb 22 / 12 / 2015
220/2015 Οικονομική Ενίσχυση ενδεών του Δήμου Προσοτσάνης 64 Kb 22 / 12 / 2015
219/2015 Έγκριση δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Προσοτσάνης και άλλων Δήμων 61 Kb 22 / 12 / 2015
218/2015 Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως κατεπείγοντος, προς συζήτηση (άρθρο 75-π6) 93 Kb 22 / 12 / 2015
217/2015 Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως κατεπείγοντος, προς συζήτηση (άρθρο 75-π6) 133 Kb 22 / 12 / 2015
216/2015 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΚ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 57 Kb 22 / 12 / 2015
215/2015 Ασκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της αριθ.33/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας σχετικά με την αγωγή που κατέθεσε η κ. Περάκη Ελένη κατά του Δήμου Προσοτσάνης 95 Kb 22 / 12 / 2015
214/2015 Εγκριση ή μη τευχών δημοπράτησης του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και επανακαθορισμός των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΗΣ 166 Kb 22 / 12 / 2015
213/2015 Εξέταση ένστασης κατά της διακήρυξης του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αστική και λειτουργική αναβάθμιση της παιδικής χαράς της ΤΚ Φωτολίβους του Δήμου Προσοτσάνης» 87 Kb 22 / 12 / 2015
212/2015 ΄Εγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ» και ψήφιση σχετικής πίστωσης 68 Kb 22 / 12 / 2015
211/2015 Ακύρωση μέρους της αριθ.205/2015 απόφασης ΟΕ, εκ νέου καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΚ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και ψήφιση πίστωσης 307 Kb 22 / 12 / 2015
210/2015 Έγκριση της επανάληψης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Ομάδα 12 « Ελαιολιπαντικά» προϋπολογισμού 15.000,00€ με τον ΦΠΑ χωρίς τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αριθμ. 7/2015 αρχικής μελέτης της προμήθειας . 584 Kb 22 / 12 / 2015

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.