Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

Έγγραφα
171/2017 Εγκριση πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗ- ΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 131 Kb 09 / 01 / 2018
170/2017 Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017 243 Kb 09 / 01 / 2018
169/2017 Σύνταξη του Προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης οικον. έτους 2018 52 Kb 09 / 01 / 2018
168/2017 Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου σχετικά με την αγωγή που κατέθεσε η εταιρεία «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ Γ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» 103 Kb 09 / 01 / 2018
167/2017 Εγκριση του πρακτικού 2 ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΠΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 157 Kb 09 / 01 / 2018
166/2017 Ψήφιση πίστωσης, έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού , τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και συγκρότηση Επιτροπής 457 Kb 09 / 01 / 2018
165/2017 Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων 142 Kb 09 / 01 / 2018
164/2017 Εγκριση πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π. για το έτος 2018» 825 Kb 09 / 01 / 2018
163/2017 Έγκριση δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου 101 Kb 09 / 01 / 2018
162/2017 Ψήφιση – δέσμευση- αποδέσμευση πιστώσεων, περιόδου 2017-2018 101 Kb 09 / 01 / 2018
161/2017 Εξέταση της αριθ.15574/13-11-2017 ένστασης του οικονομικού φορέα ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (Σ.ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε) κατά της αριθ.143/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡ 2.59 Mb 09 / 01 / 2018
160/2017 Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού–τεχνικών προδιαγραφών καθορισμός όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» και συγκρότηση επιτροπών 483 Kb 09 / 01 / 2018
159/2017 Ψήφιση πίστωσης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η/Μ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και έγκριση μελέτης 151 Kb 09 / 01 / 2018
158/2017 Ψήφιση πίστωσης, καθορισμός τρόπου εκπόνησης της υδραυλικής μελέτης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 103 Kb 09 / 01 / 2018
157/2017 Εγκριση του Πρακτικού 2 (Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) του διεθνούς διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 175 Kb 09 / 01 / 2018
156/2017 Έγκριση του εν μέρει άγονου αποτελέσματος της προμήθειας ειδών της ΟΜΑΔΑΣ 9 «ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ» του ανοικτού διαγωνισμού που αφορά «Προμήθεια τροφίμων και λοι- πών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π. για το έτος 2018 126 Kb 09 / 01 / 2018
155/2017 Εγκριση Πρακτικού 2 (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) του ανοικτού διαγωνισμού που αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 187 Kb 09 / 01 / 2018
154/2017 Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017 114 Kb 09 / 01 / 2018
153/2017 Εισήγηση στο ΔΣ περί «Δυνατότητας εξωδικαστικού συμβιβασμού και κατάργηση εκκρεμούς δίκης μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και της εταιρείας με την επωνυμία «Ανέστης Καραντινίδης ΕΔΕ» 1.74 Mb 09 / 01 / 2018
152/2017 Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας σχετικά με αίτηση (ρύθμισης κατάστασης-διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) 54 Kb 09 / 01 / 2018

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.