Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Έγγραφα
183/2019 Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου 141 Kb 10 / 01 / 2020
182/2019 Έγκριση Πρακτικών 1 και 2 για την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» 1.20 Mb 10 / 01 / 2020
181/2019 Εγκριση του Πρακτικού 5 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για τις ομάδες 2,4,7,11 και 13 του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» 435 Kb 10 / 01 / 2020
180/2019 Εγκριση του Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών , τεχνικών και οικονομικών προσφορών της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ 219 Kb 10 / 01 / 2020
179/2019 Εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες 41 Kb 10 / 01 / 2020
178/2019 Εγκριση του Πρακτικού 2 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΎ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΚ ΣΙΤΑΓΡΩΝ-ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ» 77 Kb 23 / 12 / 2019
177/2019 Eγκριση του Πρακτικού 2 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΙ.ΠΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 79 Kb 23 / 12 / 2019
176/2019 Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΤΚ ΠΡ 393 Kb 23 / 12 / 2019
175/2019 Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2019» 395 Kb 23 / 12 / 2019
174/2019 Α.- Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» συνολικού 362 Kb 23 / 12 / 2019
173/2019 Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , ΧΡΩΜΑΤΩΝ , ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» συν. προύπολογισμού 74.400,00 ευρώ με το ΦΠ 377 Kb 23 / 12 / 2019
172/2019 Τροποποίηση συμβάσεων προμηθειών του Ν.Π. του Δήμου Προσοτσάνης (παράταση των οριζόμενων προθεσμιών) 163 Kb 23 / 12 / 2019
171/2019 Εγκριση του Α ́σταδίου ( εκδήλωσης ενδιαφέροντος ) της ανοικτής προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων της έδρας του Δήμου, για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων. 120 Kb 23 / 12 / 2019
170/2019 Έγκριση δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου 133 Kb 23 / 12 / 2019
169/2019 Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ 108 Kb 23 / 12 / 2019
168/2019 Καθορισμός κριτηρίων δικαιούχων ευπαθών ομάδων για μειωμένο τιμολόγιο τελών ύδρευσης 71 Kb 23 / 12 / 2019
167/2019 Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης έτους 2020 88 Kb 23 / 12 / 2019
166/2019 Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση 95 Kb 23 / 12 / 2019
165/2019 Εγκριση του Πρακτικού 1 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2019» 146 Kb 16 / 12 / 2019
164/2019 Εγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης οικ.έτους 2018 σύμφωνα με την αριθ.5/2019 απόφασή της 164 Kb 16 / 12 / 2019

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.