Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2013

Έγγραφα
191/2013 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετι- κά με την επιβολή ή όχι πειθαρχικής ποινής σε υπάλληλο του Δήμου 93 Kb 09 / 12 / 2013
190/2013 Εγκριση Πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου στην έδρα του Δήμου Προσοτσάνης το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων. 80 Kb 09 / 12 / 2013
189/2013 Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών , Ανάθεσης, Αξιολόγησης Προσφορών-Αποτελεσμάτων και Παρακολούθησης των συμβάσεων προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 46) , για το έτος 2014 120 Kb 09 / 12 / 2013
188/2013 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την εκποίηση οικοπέδων της ΤΚ Αργυρούπολης του πρώην Δήμου Σιταγρών, σε ιδιώτες» 109 Kb 09 / 12 / 2013
187/2013 Εκριση καταβολής προστίμου για την λειτουργία ενεργού ΧΑΔΑ στη θέση «Κουρου-Τσάι» στην περιοχή ανατολικά του ΒΙΟΠΑ Προσοτσάνης. 78 Kb 09 / 12 / 2013
186/2013 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για 31η τροποποίηση του προύπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2013 151 Kb 09 / 12 / 2013
185/2013 Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013 82 Kb 09 / 12 / 2013
184/2013 Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια του Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) καινούριου οχήματος πολλαπλών χρήσεων (αυτοκινούμενο πολυμηχάνημα) 79 Kb 09 / 12 / 2013
183/2013 Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου σχετικά με την αγωγή που κατέθεσε η εταιρεία «Ε.Ευσταθιάδης και ΣΙΑ» κατά του Δήμου και αφορά τον τέως Δήμο Σιταγρών 104 Kb 09 / 12 / 2013
182/2013 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υποβολή ολοκληρωμένης δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον του κου Εισαγγελέα Εφετών Κομοτηνής για την υπόθεση του ταμειακού ελλείμματος του Δήμου Προσοτσάνης 112 Kb 26 / 11 / 2013
181/2013 Τροποποίηση της αριθ.160/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 120 Kb 26 / 11 / 2013
180/2013 Εγκριση Πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» έτους 2014 προϋπολογισμού 72.500,00 75 Kb 26 / 11 / 2013
179/2013 Εγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση ενός ακινήτου πλησίον της κεντρικής πλατείας της ΔΚ Προσοτσάνης το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων 130 Kb 26 / 11 / 2013
178/2013 Τροποποίηση της αριθ.145/2013 απόφασης της ΟΕ και Αποδοχή δωρεάς του αριθ. ΚΧΟ 8410 αυτοκινήτου από υπάλληλο του Δήμου στο Δήμο Προσοτσάνης 83 Kb 26 / 11 / 2013
177/2013 Εγκριση πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τεχνοοικονομικών Προ- σφορών του διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2014» , και ειδικότερα για την προμήθεια των ε 132 Kb 26 / 11 / 2013
176/2013 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτεμαχίων 117 Kb 26 / 11 / 2013
175/2013 Εγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΓΓΙΤΗ» και ψήφιση σχετικής πίστωσης 71 Kb 26 / 11 / 2013
174/2013 Εγκριση της μελέτης «Υδραυλική μελέτη αντικατάστασης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Χαριτωμένης Δήμου Προσοτσάνης» 80 Kb 26 / 11 / 2013
173/2013 Καθορισμός τρόπου εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και ψήφιση σχετικής πίστωσης 85 Kb 26 / 11 / 2013
172/2013 Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου για αγωγή που κατέθεσε κατά του Δήμου ο κ.Μαχαιρίδης Αναστάσιος 100 Kb 26 / 11 / 2013

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.