Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2012

Έγγραφα
179/2012 Εγκριση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΑΣ ΑΓΩΝΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ» 90 Kb 24 / 12 / 2012
178/2012 Εξέταση ένστασης κατά της διακήρυξης του Δήμου που αφορά στην διενέρ- γεια διαγωνισμού για την «Συντήρηση αντλιοστασίων του Δήμου έτους 2013» 62 Kb 24 / 12 / 2012
177/2012 Ψήφιση πιστώσεων του προύπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012 58 Kb 24 / 12 / 2012
176/2012 Ψήφιση πίστωσης του προύπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012 58 Kb 24 / 12 / 2012
174/2012 ΄Εγκριση πρακτικών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την “προμήθεια υλικών αποχέτευσης” του Δήμου για το 2013 59 Kb 24 / 12 / 2012
173/2012 ΄Εγκριση πρακτικών άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης για το 2013 56 Kb 24 / 12 / 2012
172/2012 Έγκριση όρων δημοπράτησης για την μίσθωση οκτώ χημικών τουαλετών για το έτος 2013 57 Kb 24 / 12 / 2012
171/2012 Έγκριση όρων δημοπράτησης για την διενέργεια μειοδοτικού διαγωνι- σμού για την προμήθεια εξοπλισμού για το Λαογραφικό Μουσείο Προσοτσάνης 58 Kb 24 / 12 / 2012
170/2012 Εγκριση της μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ-ΣΙΤΑΓΡΩΝ» 89 Kb 24 / 12 / 2012
169/2012 Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στη θέση «Κουρού-Τσάϊ» ΔΚ Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης» 102 Kb 24 / 12 / 2012
168/2012 Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση ανακοπής κατά της αριθ. 10178/2012 διαταγής πληρωμής της εταιρείας «Ι.Αναστασιάδη & ΣΙΑ ΟΕ 63 Kb 24 / 12 / 2012
167/2012 Εγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση ιδιωτικών οικοπέδων πλησίον της κεντρικής πλατείας της ΔΚ Προσοτσάνης 80 Kb 06 / 12 / 2012
166/2012 ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια υγρών καυσίμων- ελαιολιπαντικών», προύπολογισμού 180.000,00 ευρώ 84 Kb 06 / 12 / 2012
165/2012 Έγκριση πρακτικών δημοπρασιών εκμίσθωσης δημοτικών αγρών Δ.Κ. Προσο- τσάνης ΤΚ Χαριτωμένης και ΤΚ Κοκκινογείων 80 Kb 22 / 11 / 2012
164/2012 Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με την υπόθεση της υπαλλή- λου του Δήμου κ.Μπούρα Ιωάννας 60 Kb 22 / 11 / 2012
163/2012 Εγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης υδρευτικού δικτύου ΤΚ Περιχώρας 109 Kb 22 / 11 / 2012
162/2012 Επανακαθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στη θέση «Κουρου Τσάι» της ΔΚ Προσοτσάνης» 61 Kb 22 / 11 / 2012
161/2012 Έγκριση όρων δημοπράτησης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης για το 2013 172 Kb 22 / 11 / 2012
160/2012 Έγκριση όρων δημοπράτησης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αποχέτευσης για το 2013 155 Kb 22 / 11 / 2012
159/2012 Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκτέλεση εργασίας «Συντήρηση- επισκευή οχημάτων του Δήμου» για το 2013 109 Kb 22 / 11 / 2012

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.