Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2020

Έγγραφα
358/2020 Εγκριση του πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 79 Kb 29 / 12 / 2020
357/2020 Εγκριση του Πρακτικού 3 (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ» 99 Kb 29 / 12 / 2020
355/2020 Εγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και της 1ης ΣΣΕ 799 Kb 29 / 12 / 2020
354/2020 Εγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 150 Kb 29 / 12 / 2020
353/2020 Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΗΓΩΝ ΑΓΓΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "MODERNIZATION PROMOTION AND E 152 Kb 29 / 12 / 2020
352/2020 Εγκριση της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 153 Kb 29 / 12 / 2020
351/2020 Εγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης οικ.έτους 2021 σύμφωνα με την αριθ.59/2020 απόφασή του 161 Kb 29 / 12 / 2020
350/2020 Εγκριση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης οικ.έτους 2021 σύμφωνα με την αριθ.58/2020 απόφασή του 161 Kb 29 / 12 / 2020
349/2020 Εγκριση των Πρακτικών 1 και 2 του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 3Α ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 186 Kb 29 / 12 / 2020
348/2020 Εγκριση του Πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ) του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020» 137 Kb 29 / 12 / 2020
347/2020 Έγκριση του Πρακτικού 3 (ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16Μ3». 157 Kb 29 / 12 / 2020
346/2020 Παράταση της υπ ́αριθμ. 9566/20.08.2020 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 146 Kb 29 / 12 / 2020
345/2020 η2 Τροποποίηση της υπ ́αριθμ. 7580/03.07.2020 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΓΙΤΗ». 154 Kb 29 / 12 / 2020
344/2020 Τροποποίηση συμβάσεων προμηθειών του Ν.Π. και του Δήμου (παράταση των οριζομένων προθεσμιών συμβάσεων) για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΤΩΝ Ν.Π.ΕΤΟΥΣ 2020» 658 Kb 29 / 12 / 2020
343/2020 Τροποποίηση της αριθ.3430/12.03.2020 σύμβασης με τίτλο «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 658 Kb 29 / 12 / 2020
342/2020 Σύναψη σύμβασης και ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτη, για ένα έτος (από τη σύμβαση) 269 Kb 29 / 12 / 2020
341/2020 Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του δημοτικού αναψυκτηρίου της Κοινότητας Περιχώρας 153 Kb 29 / 12 / 2020
340/2020 Έγκριση Δαπανών Πάγιας Προκαταβολής 156 Kb 29 / 12 / 2020
339/2020 Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων σε συ- νέχεια της αριθ.235/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας 140 Kb 29 / 12 / 2020
338/2020 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΗΓΩΝ ΑΓΓΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "MODERNIZATION PROMOTION AND EXPLOITATION OF 499 Kb 21 / 12 / 2020

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.