Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2014

Έγγραφα
164/2014 Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών , Ανάθεσης, Αξιολόγησης Προσφορών-Αποτελεσμάτων και Παρακολούθησης των συμβάσεων προμηθειών ( ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 46 ) για το έτος 2015 113 Kb 18 / 12 / 2014
163/2014 Ψήφιση πίστωσης και Καθορισμός τρόπου εκπόνησης της μελέτης «Γεωλογική Mελέτη καταλληλότητας για την έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου στην ΤΚ Πετρούσας» 107 Kb 18 / 12 / 2014
162/2014 Έγκριση Πρακτικού 5 του έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΓΓΙΤΗ» 126 Kb 18 / 12 / 2014
161/2014 Εγκριση πρακτικών και κατακύρωση δημοπράτησης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΜΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΚ.ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 89 Kb 18 / 12 / 2014
160/2014 Έγκριση πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών Αγρών 100 Kb 18 / 12 / 2014
159/2014 Εγκριση πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου της ΤΚ Μεγαλοκάμπου 74 Kb 18 / 12 / 2014
158/2014 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4304/2014 ( ρύθμιση δόσεων ) 139 Kb 18 / 12 / 2014
157/2014 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4304/2014 ( εφάπαξ καταβολή) 147 Kb 18 / 12 / 2014
156/2014 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας σχετικά με την αγωγή του κ. Μωϋσιάδη Θεμιστοκλή κατά του Δήμου Προσοτσάνης 88 Kb 18 / 12 / 2014
155/2014 Τροποποίηση της αριθ.146/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 101 Kb 18 / 12 / 2014
146/2014 Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης πολιτικής αγωγής 88 Kb 13 / 11 / 2014
145/2014 Καθορισμός όρων δημοπράτησης δημοτικών αγρών των Τ Κ. Μεγαλοκάμπου, Μικροκάμπου, Περιχώρας, Φωτολίβους Μαυρολεύκης, Πετρούσας και ΔΚ Προσοτσάνης 112 Kb 13 / 11 / 2014
144/2014 Καθορισμός όρων δημοπράτησης Δημοτικού Αναψυκτηρίου της ΤΚ Μεγαλοκάμπου 128 Kb 13 / 11 / 2014
143/2014 Εξέταση ΄Ενστασης της Εταιρείας «Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» κατά του Πρακτικού 1 «Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών» του διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της ομάδας 3 ( ελαιολιπαντικά ) της γενικότερης προμήθε 179 Kb 13 / 11 / 2014
142/2014 ΄Εγκριση άγονου αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών των ομάδων 1,7,8,9 της γενικότερης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. 99 Kb 13 / 11 / 2014
141/2014 ΄Εγκριση πρακτικoύ αξιολόγησης δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗ- ΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΕΤΟΥΣ 20 106 Kb 13 / 11 / 2014
140/2014 Οικονομική Ενίσχυση ενδεών του Δήμου Προσοτσάνης 127 Kb 13 / 11 / 2014
139/2014 Ψήφιση πιστώσεων σε βάρος Κ.Α. των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2014 101 Kb 13 / 11 / 2014
138/2014 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 23 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 156 Kb 13 / 11 / 2014
137/2014 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 22 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 153 Kb 13 / 11 / 2014

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.