Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Ν.Π.Δ.Δ. 2017

Έγγραφα
053/2017 Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για την εκδίκαση Αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας 44 Kb 23 / 01 / 2018
052/2017 Απόφαση για έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος: « Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για την εκδίκαση Αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας 44 Kb 23 / 01 / 2018
051/2017 Αποδέσμευση-Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2017 121 Kb 23 / 01 / 2018
050/2017 Υπογραφή της «Σύμβασης χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank» με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος 73 Kb 06 / 12 / 2017
049/2017 Αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων του ΝΠΔΔ παρελθόντων ετών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4483/Α ́/ 31-7-2017 117 Kb 06 / 12 / 2017
048/2017 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016 για το οικ. έτος 2018 97 Kb 06 / 12 / 2017
047/2017 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016 για το οικ. έτος 2018 97 Kb 06 / 12 / 2017
046/2017 « 1. Ψήφιση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2018. 2. Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (πίνακας στοχοθεσίας) » 72 Kb 27 / 11 / 2017
045/2017 « Αίτημα προς το Δήμο Προσοτσάνης για επιπλέον χρηματοδότηση (30.000,00 ευρώ ) για το οικ. έτος 2017 προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού ΕΣΠΑ.» 64 Kb 27 / 11 / 2017
044/2017 « Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο για γνωμοδότηση σχετικά με την με αριθμ.37/2009 απόφασης του μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας» 63 Kb 27 / 11 / 2017
043/2017 « Εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για την εκδίκαση Αγωγής του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας Τριμελούς 2ο Τμήμα» 64 Kb 27 / 11 / 2017
042/2017 « Εγγραφές Διαγραφές και επανεγγραφές νηπίων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.» 66 Kb 27 / 11 / 2017
041/2017 Εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για την εκδίκαση Αγωγής του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας Τριμελούς 1 ο Τμήμα 64 Kb 07 / 11 / 2017
040/2017 Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος 103 Kb 07 / 11 / 2017
039/2017 Λήψη μέτρων σχετικά με την Αδειοδότηση των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (ΠΔ 99/ΦΕΚ 141/Α/28-9- 2017) 128 Kb 07 / 11 / 2017
038/2017 Έγκριση Εβδομαδιαίου προγράμματος Φιλαρμονικής για το σχολ Έτος 2017-18. 83 Kb 07 / 11 / 2017
037/2017 Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Γ ́ τρίμηνο οικ. έτους 2017 113 Kb 07 / 11 / 2017
036/2017 Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης 115 Kb 12 / 10 / 2017
035/2017 Έγκριση Προγράμματος προπονήσεων Γηπέδου Προσοτσάνης για το σχολ. έτος 2017-2018 83 Kb 12 / 10 / 2017
034/2017 Έγκριση Προγράμματος προπονήσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Προσοτσάνης για το σχολ. έτος 2017-2018 70 Kb 12 / 10 / 2017

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.