Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Ν.Π.Δ.Δ. 2021

Έγγραφα
060/2021 Παράταση των Συμβάσεων που συνάφθηκαν για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19 στις δομές του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης έως τις 31-03-2022. 209 Kb 29 / 12 / 2021
059/2021 Τροποποίηση της 55/2021 απόφασης του ΔΣ περί « 1. Ψήφιση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2022. 2. Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (πίνακας στοχοθεσίας)» κα 432 Kb 29 / 12 / 2021
058/2021 «Απόφαση για έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης για το θέμα: Τροποποίηση της 55/2021 απόφασης του ΔΣ περί « 1. Ψήφιση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2022. 2. Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οι 200 Kb 29 / 12 / 2021
057/2021 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016 για το οικ. έτος 2022. 199 Kb 15 / 12 / 2021
056/2021 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016 για το οικ. έτος 2022. 200 Kb 15 / 12 / 2021
055/2021 1. Ψήφιση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2022. 2. Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (πίνακας στοχοθεσίας) 402 Kb 15 / 12 / 2021
054/2021 Έγκριση εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 169 Kb 09 / 12 / 2021
053/2021 Έγκριση δαπάνης προμήθειας Χριστουγεννιάτικων Δώρων για τα νήπια των Παιδικών Σταθμών και Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 149 Kb 09 / 12 / 2021
052/2021 Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Σιταγρών. 164 Kb 09 / 12 / 2021
051/2021 Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Φωτολίβους. 163 Kb 09 / 12 / 2021
050/2021 Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πετρούσας. 163 Kb 09 / 12 / 2021
049/2021 Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Μικρόπολης. 163 Kb 09 / 12 / 2021
048/2021 Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Β΄ Παιδικού Σταθμού Προσοτσάνης. 164 Kb 09 / 12 / 2021
047/2021 Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Προσοτσάνης. 164 Kb 09 / 12 / 2021
046/2021 Έκθεση Απογραφής κινητής και ακίνητης περιουσίας των Γραφείων Διοίκησης , του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού και των ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 184 Kb 09 / 12 / 2021
045/2021 Έκθεση Απογραφής κινητής και ακίνητης περιουσίας των Παιδικών Σταθμών και Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης σύμφωνα με το τo άρθρο 34 του Ν.4807/21. 212 Kb 09 / 12 / 2021
044/2021 Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης κατόπιν αντικατάστασης μελών αυτού, Προέδρου και Αντιπροέδρου. 153 Kb 09 / 12 / 2021
043/2021 Έγκριση Εξειδικευμένης πίστωσης δαπάνης για τη Φιλαρμονική Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά τη συμμετοχή της στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου. 185 Kb 04 / 11 / 2021
042/2021 Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπ/σμου οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 221 Kb 04 / 11 / 2021
041/2021 Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών τροφίμων- γάλακτος (μέσων ατομικής προστασίας των υπαλλήλων των Παιδικών Σταθμών) για ένα έτος από τη λήξη των συμβάσεων, του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 151 Kb 04 / 11 / 2021

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.