Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Ν.Π.Δ.Δ. 2022

Έγγραφα
049/2022 Αίτημα του Θρακομικρασιατικού συλλόγου Προσοτσάνης για διάθεση της Αίθουσας του ΚΑΠΗ Προσοτσάνης για χρήση από τα Τμήματά του. 146 Kb 13 / 10 / 2022
048/2022 Καταβολή οφειλόμενου εφάπαξ του ν.103/75(Α΄167) σε υπάλληλο του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης που συνταξιοδοτήθηκε. 190 Kb 13 / 10 / 2022
047/2022 Έγκριση Προγράμματος προπονήσεων Γηπέδου Προσοτσάνης για το σχολ. έτος 2022-2023. 173 Kb 13 / 10 / 2022
046/2022 Έγκριση Προγράμματος προπονήσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Προσοτσάνης για το σχολ. έτος 2022-2023. 180 Kb 13 / 10 / 2022
045/2022 Εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 137 Kb 13 / 10 / 2022
044/2022 Έγκριση του προγράμματος πρώιμης ανίχνευσης αναπτυξιακών δυσκολιών σε νήπια προσχολικής ηλικίας που φοιτούν στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 137 Kb 13 / 10 / 2022
043/2022 Έγκριση των δράσεων του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Προσοτσάνης για το σχολ. έτος 2022-23. 155 Kb 13 / 10 / 2022
042/2022 Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Γ΄ τρίμηνο οικ. Έτους 2022. 154 Kb 13 / 10 / 2022
041/2022 Αίτημα συμπληρωματικής Διάθεσης των αθλητικών εγκαταστάσεων Γηπέδου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης σε Αθλητικό Σύλλογο για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 κατόπιν της με αριθμ. 29/2022 απόφασης του ΔΣ. 198 Kb 13 / 09 / 2022
040/2022 Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021, του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για το έτος 2023. 262 Kb 13 / 09 / 2022
039/2022 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για Άσκηση Έφεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Δράμας του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά της 128/2022 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας και έγκριση του ύψους αμοιβής του. 217 Kb 19 / 08 / 2022
038/2022 Εγγραφές Διαγραφές και Επανεγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 2022-2023. 208 Kb 19 / 08 / 2022
037/2022 Έγκριση Πρακτικών Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής μοριοδότησης αιτήσεων του Βρεφικού Τμήματος του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 2022-2023. 160 Kb 19 / 08 / 2022
036/2022 Έγκριση δαπάνης Εκδήλωσης Αθλητισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 192 Kb 19 / 08 / 2022
035/2022 1. Ακύρωση της 33/2022 απόφασης του ΔΣ περί: «Τροποποίηση της με αριθμ. 25/2022 απόφασης του ΔΣ περί: «Καθορισμός των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (κατόπι 180 Kb 11 / 08 / 2022
034/2022 Απόφαση για έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης για το θέμα: «1. Ακύρωση της 33/2022 απόφασης του ΔΣ περί: «Τροποποίηση της με αριθμ. 25/2022 απόφασης του ΔΣ περί: «Καθορισμός των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ι 152 Kb 11 / 08 / 2022
033/2022 Τροποποίηση της με αριθμ. 25/2022 απόφασης του ΔΣ περί: «Καθορισμός των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (κατόπιν της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/13816/27-07-2021 Εγκρι 158 Kb 11 / 08 / 2022
032/2022 Απόφαση για έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος: «Τροποποίηση της με αριθμ. 25/2022 απόφασης του ΔΣ περί: «Καθορισμός των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης 148 Kb 11 / 08 / 2022
031/2022 Έγκριση Εξειδικευμένης πίστωσης δαπάνης για τη Φιλαρμονική Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά τη συμμετοχή της στις εκδηλώσεις των Πανηγύρεων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Προσοτσάνης. 137 Kb 11 / 08 / 2022
030/2022 Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων των δομών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06). 144 Kb 11 / 08 / 2022

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.