Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Ν.Π.Δ.Δ. 2022

Έγγραφα
069/2022 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016 για το οικ. έτος 2023. 200 Kb 30 / 12 / 2022
068/2022 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016 για το οικ. έτος 2023. 195 Kb 30 / 12 / 2022
067/2022 Αιτήσεις Αναπροσαρμογής τιμών: • της υπ’ αριθ. 625/19-04-2022 σύμβασης προμήθειας ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα) της ομάδας 4 • της υπ’ αριθ. 622/19-04-2022 σύμβασης προμήθειας ειδών γαλακτοπωλείου της ομάδας 6 • της υπ’ αριθ. 621/19- 199 Kb 30 / 12 / 2022
066/2022 1. Ψήφιση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2023. 2. Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2023 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (πίνακας στοχοθεσίας) 391 Kb 05 / 12 / 2022
065/2022 Έγκριση των συμπληρωματικών δράσεων του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2022-2023 115 Kb 05 / 12 / 2022
064/2022 Έγκριση δαπάνης προμήθειας Χριστουγεννιάτικων Δώρων για τα νήπια και βρέφη των Παιδικών και Βρεφονηπιακού Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης 124 Kb 05 / 12 / 2022
063/2022 Εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης 137 Kb 05 / 12 / 2022
062/2022 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων των δομών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης που δεν έχουν καμία αξία, προσθήκη μη καταγεγραμμένων και διόρθωση λανθασμένων εγγραφών 141 Kb 05 / 12 / 2022
061/2022 Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης προϋπ/σμού οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης 160 Kb 05 / 12 / 2022
060/2022 Διάθεση αθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης σε Αθλητικό Σύλλογο για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. 136 Kb 22 / 11 / 2022
059/2022 Εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην εκδίκαση Εφέσεως ενώπιον του Πρωτοδικείου Δράμας και έγκριση του ύψους της αμοιβής του δικηγόρου για την εκπροσώπηση. 156 Kb 22 / 11 / 2022
058/2022 γκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπ/σμου οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 147 Kb 22 / 11 / 2022
057/2022 Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών τροφίμων- γάλακτος (μέσων ατομικής προστασίας των υπαλλήλων των Παιδικών Σταθμών) για ένα έτος από τη λήξη των συμβάσεων, του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 150 Kb 10 / 11 / 2022
056/2022 Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας για ένα έτος από τη λήξη των συμβάσεων, του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 142 Kb 11 / 11 / 2022
055/2022 Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για ένα έτος από τη λήξη των συμβάσεων, για τους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 148 Kb 10 / 11 / 2022
054/2022 Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για ένα έτος από τη λήξη των συμβάσεων, του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 149 Kb 10 / 11 / 2022
053/2022 Έγκριση Εξειδικευμένης πίστωσης δαπάνης για τη Φιλαρμονική Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά τη συμμετοχή της στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου. 142 Kb 10 / 11 / 2022
052/2022 Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπ/σμου οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 162 Kb 10 / 11 / 2022
051/2022 Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης 544 Kb 13 / 10 / 2022
050/2022 Διάθεση αθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης σε Αθλητικό Σύλλογο για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. 158 Kb 13 / 10 / 2022

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.