Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Ν.Π.Δ.Δ. 2022

Έγγραφα
035/2022 1. Ακύρωση της 33/2022 απόφασης του ΔΣ περί: «Τροποποίηση της με αριθμ. 25/2022 απόφασης του ΔΣ περί: «Καθορισμός των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (κατόπι Νέο 180 Kb 11 / 08 / 2022
034/2022 Απόφαση για έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης για το θέμα: «1. Ακύρωση της 33/2022 απόφασης του ΔΣ περί: «Τροποποίηση της με αριθμ. 25/2022 απόφασης του ΔΣ περί: «Καθορισμός των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ι Νέο 152 Kb 11 / 08 / 2022
033/2022 Τροποποίηση της με αριθμ. 25/2022 απόφασης του ΔΣ περί: «Καθορισμός των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (κατόπιν της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/13816/27-07-2021 Εγκρι Νέο 158 Kb 11 / 08 / 2022
032/2022 Απόφαση για έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος: «Τροποποίηση της με αριθμ. 25/2022 απόφασης του ΔΣ περί: «Καθορισμός των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης Νέο 148 Kb 11 / 08 / 2022
031/2022 Έγκριση Εξειδικευμένης πίστωσης δαπάνης για τη Φιλαρμονική Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά τη συμμετοχή της στις εκδηλώσεις των Πανηγύρεων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Προσοτσάνης. Νέο 137 Kb 11 / 08 / 2022
030/2022 Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων των δομών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06). Νέο 144 Kb 11 / 08 / 2022
029/2022 Διάθεση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης σε Αθλητικούς Συλλόγους –Ομίλους για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 . Νέο 163 Kb 11 / 08 / 2022
028/2022 Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Β΄ τρίμηνο οικ. Έτους 2022. Νέο 145 Kb 11 / 08 / 2022
027/2022 Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. Νέο 196 Kb 11 / 08 / 2022
026/2022 Έγκριση εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 119 Kb 20 / 06 / 2022
025/2022 Καθορισμός των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (κατόπιν της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/13816/27-07-2021 Εγκριτικής Απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της 166 Kb 20 / 06 / 2022
024/2022 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2022. 178 Kb 20 / 06 / 2022
023/2022 Κλείσιμο Τραπεζικών λογαριασμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και μεταφορά των ταμειακών τους διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος. 164 Kb 20 / 06 / 2022
022/2022 Έγκριση δαπανών Εκδηλώσεων Αθλητισμού 163 Kb 13 / 05 / 2022
021/2022 Απόφαση για έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος: «Έγκριση δαπανών Εκδηλώσεων Αθλητισμού» 160 Kb 13 / 05 / 2022
020/2022 Έγκριση εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 197 Kb 13 / 05 / 2022
019/2022 Συγκρότηση Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής και μοριοδότησης αιτήσεων των Παιδικών και Βρεφονηπιακού Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 2022-2023. 181 Kb 13 / 05 / 2022
018/2022 Έγκριση δαπάνης Εκδήλωσης Αθλητισμού. 178 Kb 13 / 05 / 2022
017/2022 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2022. 207 Kb 13 / 05 / 2022
016/2022 Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 211 Kb 13 / 05 / 2022

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.