Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Ν.Π.Δ.Δ. 2020

Έγγραφα
064/2020 Έγκριση δαπάνης προμήθειας Χριστουγεννιάτικων Δώρων και γλυκισμάτων για τα νήπια των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 185 Kb 21 / 12 / 2020
063/2020 Ύψος τροφείων κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης λόγω κορωνοϊού Covid 19. 186 Kb 21 / 12 / 2020
062/2020 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016 για το οικ. έτος 2021. 213 Kb 21 / 12 / 2020
061/2020 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016 για το οικ. έτος 2021. 208 Kb 21 / 12 / 2020
060/2020 Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020. 219 Kb 21 / 12 / 2020
059/2020 1. Ψήφιση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2021. 2. Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (πίνακας στοχοθεσίας). 4.69 Mb 21 / 12 / 2020
058/2020 Κατάρτιση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2021. 223 Kb 21 / 12 / 2020
057/2020 Ορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ , για την τριμελή επιτροπή εκκαθάρισης των αρχείων του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 176 Kb 30 / 10 / 2020
056/2020 Τροποποίηση της με αριθμ.50/7-9-2020 απόφασης του ΔΣ περί: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ για τη στελέχωση του Βρεφικού Τμήματος του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογ 223 Kb 30 / 10 / 2020
055/2020 Υποβολή πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης για Τροποποίηση και παράταση της Σύμβασης προμήθειας ειδών καθαριότητας «ΟΜΑΔΑ 11» οικ. έτους 2020 για τις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 198 Kb 30 / 10 / 2020
054/2020 Έγκριση Προγράμματος προπονήσεων Γηπέδου Προσοτσάνης για το σχολ. έτος 2020-2021. 158 Kb 30 / 10 / 2020
053/2020 Έγκριση Προγράμματος προπονήσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Προσοτσάνης για το σχολ. έτος 2020-2021. 143 Kb 30 / 10 / 2020
052/2020 Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2020. 183 Kb 30 / 10 / 2020
051/2020 Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 515 Kb 30 / 10 / 2020
050/2020 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ για τη στελέχωση του Βρεφικού Τμήματος του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής») 200 Kb 06 / 10 / 2020
049/2020 Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών τροφίμων- γάλακτος (μέσων ατομικής προστασίας των υπαλλήλων των Παιδικών Σταθμών) οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 212 Kb 06 / 10 / 2020
048/2020 Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας οικ. έτους 2021, του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 189 Kb 06 / 10 / 2020
047/2020 Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων οικ. έτους 2021, για τους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 189 Kb 06 / 10 / 2020
046/2020 Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για 1 έτος από τη λήξη των προηγούμενων συμβάσεων, του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 197 Kb 06 / 10 / 2020
045/2020 Λειτουργία της Φιλαρμονικής Προσοτσάνης το νέο σχολικό έτος 2020-21. 190 Kb 06 / 10 / 2020

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.