Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Ν.Π.Δ.Δ. 2019

Έγγραφα
088/2019 Έγκριση της Μετακίνησης των Γραφείων ∆ιοίκησης του ΝΠ∆∆ ∆ήμου Προσοτσάνης 124 Kb 20 / 12 / 2019
087/2019 Απόφαση για έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος: «Έγκριση της Μετακίνησης των Γραφείων ∆ιοίκησης του ΝΠ∆∆ ∆ήμου Προσοτσάνης 122 Kb 20 / 12 / 2019
086/2019 Έγκριση ύψους αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ΝΠ∆∆ ∆ήμου Προσοτσάνης ενώπιον του Μονομελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας στη δικάσιμο της 17-9-2019 και της 3-12-2019. 143 Kb 20 / 12 / 2019
085/2019 Αίτημα του Συλλόγου «ο Μέγας Αλέξανδρος» παραχώρησης του Λαογραφικού Μουσείου Προσοτσάνης για τη ∆ιοργάνωση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στις 21-12-2019 141 Kb 20 / 12 / 2019
084/2019 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016 για το οικ. έτος 2020. 163 Kb 20 / 12 / 2019
083/2019 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016 για το οικ. έτος 2020 165 Kb 20 / 12 / 2019
082/2019 Απόφαση για έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος: «Έγκριση εκδήλωσης του ΚΑΠΗ Προσοτσάνηςτου ΝΠ∆∆ ∆ήμου Προσοτσάνης 127 Kb 29 / 11 / 2019
081/2019 ∆ερματολογικές εξετάσεις του προσωπικού των Παιδικών Σταθμών 158 Kb 29 / 11 / 2019
080/2019 ∆ιοργάνωση χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης των ΚΑΠΗ ΝΠ∆∆ ∆ήμου Προσοτσάνης 122 Kb 29 / 11 / 2019
079/2019 ∆ιοργάνωση κοινής χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης των Παιδικών Σταθμών του ΝΠ∆∆ ∆ήμου Προσοτσάνης 162 Kb 29 / 11 / 2019
078/2019 Έγκριση των δράσεων του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νηπίων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠ∆∆ ∆ήμου Προσοτσάνης και των γονέων τους σε θέματα διατροφής και υγιεινής των δοντιών. 161 Kb 29 / 11 / 2019
077/2019 Έγκριση ενεργειών –υποχρεώσεων που απορρέουν από την με αριθμ. 14/2019 απόφαση Μικροδιαφοράς του Ειρηνοδικείου ∆ράμας 154 Kb 29 / 11 / 2019
076/2019 Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2020 185 Kb 29 / 11 / 2019
075/2019 1.Ψήφιση Προϋπολογισμού του ΝΠ∆∆ ∆ήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2020. 2. Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) οικ. έτους 2020 του ΝΠ∆∆ ∆ήμου Προσοτσάνης (πίνακας στοχοθεσίας 4.19 Mb 29 / 11 / 2019
074/2019 Κατάρτιση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του ΝΠ∆∆ του ∆ήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2020 177 Kb 29 / 11 / 2019
073/2019 Εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην εκδίκαση Αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατόπιν της 20/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ. 164 Kb 13 / 11 / 2019
072/2019 Εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην εκδίκαση Αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατόπιν των 4/2019 και 49/2019 αποφάσεων του ΔΣ του ΝΠΔΔ. 181 Kb 13 / 11 / 2019
071/2019 Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. 195 Kb 13 / 11 / 2019
070/2019 Έγκριση Προγράμματος προπονήσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Προσοτσάνης για το σχολ. έτος 2019-2020. 132 Kb 08 / 11 / 2019
069/2019 Έγκριση Προγράμματος προπονήσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Προσοτσάνης για το σχολ. έτος 2019-2020. 127 Kb 08 / 11 / 2019

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.