Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2021

Έγγραφα
111/2021 Έγκριση χρήσης Σήματος – Εμβλήματος Δήμου Προσοτσάνης. 133 Kb 05 / 11 / 2021
110/2021 Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικών οικοπέδων πλησίον της κεντρικής πλατείας του Δήμου Προσοτσάνης για χρησιμοποίησή τους ως χώρους στάθμευσης οχημάτων. 157 Kb 05 / 11 / 2021
109/2021 Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δήμου» (με εντολή Δημάρχου). 118 Kb 05 / 11 / 2021
108/2021 Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Π. 135 Kb 05 / 11 / 2021
107/2021 Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης. 195 Kb 05 / 11 / 2021
106/2021 Μίσθωση ή μη δημοτικών ακινήτων (αγροί). 157 Kb 05 / 11 / 2021
105/2021 Έγκριση παροχής ειδών διαβίωσης σε άπορους δημότες. 132 Kb 05 / 11 / 2021
104/2021 Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης για την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Γ ́ τριμήνου 2021. 231 Kb 05 / 11 / 2021
103/2021 Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος σύμφωνα με το αρ. 208 του Ν. 3463/2006 και αρ. 189 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 8 του Ν. 4623/2019 και ισχύουν οικ. έτους 2022. 286 Kb 05 / 11 / 2021
102/2021 Έγκριση της Τροποποίησης του Π.Ε.Ε. του Δήμου οικ. έτους 2021. 190 Kb 05 / 11 / 2021
101/2021 Έγκριση της 14ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021. 207 Kb 05 / 11 / 2021
100/2021 Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Προσοτσάνης για το οικ. έτος 2020. 497 Kb 14 / 10 / 2021
099/2021 Ορισμός εκπροσώπων Σχολικού Συμβουλίου. 137 Kb 04 / 10 / 2021
098/2021 Μίσθωση ή μη ακινήτου Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Μικροκάμπου. 143 Kb 04 / 10 / 2021
097/2021 Έγκριση παραχώρησης της αίθουσας εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους για την πραγματοποίηση δράσεων αθλητισμού. 162 Kb 04 / 10 / 2021
096/2021 Έγκριση παραχώρησης του Γυμναστηρίου Γ.Ε.Λ. Προσοτσάνης στον Σύλλογο Περιστεράδων για δράσεις του Συλλόγου. 161 Kb 04 / 10 / 2021
095/2021 Γ ́ Κατανομή ποσού 41.330,00 ευρώ από τους ΚΑΠ έτους 2021 για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Προσοτσάνης. 168 Kb 04 / 10 / 2021
094/2021 Έγκριση παράτασης της «Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και του Δήμου Δράμας» για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Δράμας. 140 Kb 04 / 10 / 2021
093/2021 Ορισμός Ελεγκτών για τον τακτικό Διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗΚΕΠ για το οικ. έτος 2020 και καθορισμός αμοιβής τους. 142 Kb 04 / 10 / 2021
092/2021 Έγκριση της Τροποποίησης του Π.Ε.Ε. του Δήμου οικ. έτους 2021. 160 Kb 04 / 10 / 2021

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.