Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2015

Έγγραφα
297/2015 Έγκριση της 57/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Προσοτσάνης περί 1.Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Προσοτσάνης 2.Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου 227 Kb 22 / 12 / 2015
296/2015 Έγκριση της 52/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης περί «5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2015» 207 Kb 22 / 12 / 2015
295/2015 Έγκριση της 34/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περί «Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της ΔΗ.Κ.Ε.Π. για την χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014» 207 Kb 22 / 12 / 2015
294/2015 «Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης και Ορισμός Μελών Επιτροπών (σκέλος αιρετών )» 232 Kb 22 / 12 / 2015
293/2015 «Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό ειδικού οργάνου ελέγχου χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων του Δήμου Προσοτσάνης» 207 Kb 22 / 12 / 2015
292/2015 Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΚ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 207 Kb 22 / 12 / 2015
291/2016 Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΦΑΣΗ Β)» 229 Kb 22 / 12 / 2015
290/2015 «Έγκριση ή μη 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γενικού Λυκείου - Γυμνασίου Δ. Προσοτσάνης & Εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β Συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. με κωδικό ΜΙS 357306» 262 Kb 22 / 12 / 2015
289/2015 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΚ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 237 Kb 22 / 12 / 2015
288/2015 Κατάργηση η μη Παιδικών Χαρών Δήμου Προσοτσάνης (62/2015 ΑΕΠΖ) 255 Kb 22 / 12 / 2015
287/2015 Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου (61/2015 ΑΕΠΖ) 229 Kb 22 / 12 / 2015
286/2015 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας άρδευσης Δήμου Προσοτσάνης (60/2015 ΑΕΠΖ) 298 Kb 22 / 12 / 2015
285/2015 Καθορισμός κριτηρίων δικαιούχων ευπαθών κοινωνικών ομάδων προκειμένου να ενταχθούν στο μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης (206/2015 ΑΟΕ) 278 Kb 22 / 12 / 2015
284/2015 Απ’ ευθείας ανάθεση των κατηγοριών καυσίμων(πετρέλαιο θέρμανσης Δήμου Προσοτσάνης, Ν.Π. ΔΗΚΕΠ, πετρέλαιο κίνησης Ν.Π. ΔΗΚΕΠ, βενζίνη αμόλυβδη Ν.Π. ΔΗΚΕΠ) , λόγω εν μέρει άγονου αποτελέσματος διαγωνισμού, της προμήθειας 271 Kb 22 / 12 / 2015
283/2015 « Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Προσοτσάνης έτους 2016» προϋπολογισμού 72.000,00€ με το ΦΠΑ, χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης, κατόπιν άγονου αποτελέσματος διαγωνισμού». 260 Kb 16 / 12 / 2015
282/2015 «Αλλαγή ημέρας διεξαγωγής Λαϊκής Αγοράς Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης (για την περίοδο των εορτών)». 215 Kb 16 / 12 / 2015
281/2015 Αποδοχή & Κατανομή Δ΄ δόση 2015Λειτουργικών Δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Προσοτσάνης (σχ.128730/25.11.2015 έγγραφο του ΤΠΔ) 215 Kb 16 / 12 / 2015
280/2015 Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων Οικονομικού έτους 2015 και Δέσμευση Πίστωσης για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΚ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ» 262 Kb 16 / 12 / 2015
279/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ( πίνακας στοχοθεσίας ) 249 Kb 16 / 12 / 2015
278/2015 Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Προσοτσάνης οικονομικού έτους 2016 . 405 Kb 16 / 12 / 2015

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.