Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Έγγραφα
150/2022 Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της Επαρχιακής οδού Δράμας – Αμφίπολης, εντός του οικισμού της Μαυρολεύκης, του Δήμου Προσοτσάνης, της Π.Ε. Δράμας, για την είσοδο – έξοδο οχημάτων υφιστάμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων. 165 Kb 30 / 12 / 2022
149/2022 Έγκριση (ή μη) εισόδου – εξόδου οχημάτων του κ. Γρηγοριάδη Γεώργιου του Παντελή για τα αγροτεμάχια 926,927,928 αγροκτήματος Φωτολίβους. 164 Kb 30 / 12 / 2022
148/2022 Έγκριση μίσθωσης (ή μη) αγρού αριθ. 157 της Αργυρούπολης, έκτασης 22.962,00τ.μ. 137 Kb 30 / 12 / 2022
147/2022 Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σχολικού έτους 2023 – 2024 (έγκριση της αριθ. 6/2022 απόφασης της ΔΕΠ του Δήμου). 151 Kb 30 / 12 / 2022
146/2022 Ορισμός μελών σε Επιτροπές για το έτος 2023. 138 Kb 30 / 12 / 2022
145/2022 Έγκριση (ή μη) αιτήματος πρόσθετης αμοιβής πληρεξούσιας Δικηγόρου. 111 Kb 30 / 12 / 2022
144/2022 «Δέσμευση πίστωσης επόμενων ετών για την Ιδία Συμμετοχή του Δήμου (μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη) του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κοινότητας Πετρούσας, Δήμου Προσοτσάνης. 141 Kb 30 / 12 / 2022
143/2022 Έγκριση της 16ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022. 202 Kb 30 / 12 / 2022
142/2022 Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023 Δήμου Προσοτσάνης καθώς και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσεως – Στοχοθεσία Δήμου Προσοτσάνης 2023. (ΣΧΕΤ.: α) 281/2022 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Προσοτσάνης, β) Γνώμη Παρατηρητηρίου και Αιτιολογική Έκθεση). 220 Kb 30 / 12 / 2022
141/2022 Έγκριση (ή μη) εισόδου – εξόδου οχημάτων του κ. Κόμσιου Αθανάσιου του Γεωργίου για τα αγροτεμάχια 8089-8092 αγροκτήματος Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης. 169 Kb 02 / 12 / 2022
140/2022 Έγκριση (ή μη) εισόδου – εξόδου οχημάτων της επιχείρησης ‘’FHL H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ’’, σε τμήμα του αριθ. 10946 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Προσοτσάνης. 173 Kb 02 / 12 / 2022
139/2022 Έγκριση της Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου οικ. έτους 2022 και 2023. 155 Kb 02 / 12 / 2022
138/2022 Κατάθεση απόψεων για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων φωτοβολταϊκού σταθμού. 138 Kb 02 / 12 / 2022
137/2022 Έγκριση μίσθωσης (ή μη) Δημοτικού ακινήτου. 138 Kb 02 / 12 / 2022
136/2022 Έγκριση συμπληρωματικής Κατανομής από ΚΑΠ έτους 2022 ποσού 19.975,00 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών θέρμανσης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Προσοτσάνης. 156 Kb 02 / 12 / 2022
135/2022 Έγκριση παραχώρησης χρήσης των χώρων του σχολικού κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους, στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για τη λειτουργία εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 156 Kb 02 / 12 / 2022
134/2022 Ορισμός τελών και δικαιωμάτων έτους 2023. 169 Kb 02 / 12 / 2022
133/2022 Έγκριση παροχής ειδών διαβίωσης σε άπορους δημότες. 130 Kb 02 / 12 / 2022
132/2022 Τροποποίηση της αριθ. 128/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης άπορων δημοτών». 128 Kb 02 / 12 / 2022
131/2022 Έγκριση της 15ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022. 240 Kb 02 / 12 / 2022

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.