Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Έγγραφα
100/2023 Έγκριση μίσθωσης (ή μη) τμήματος έκτασης 72.821,66τ.μ. του αριθ. 161 αγροτεμαχίου Προσοτσάνης. 152 Kb 16 / 05 / 2023
099/2023 Έγκριση μίσθωσης (ή μη) τμήματος έκτασης 13.000τ.μ. του αριθ. 161 αγροτεμαχίου Προσοτσάνης. 150 Kb 16 / 05 / 2023
098/2023 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Οδικής Σύνδεσης Τ.Κ. Φωτολίβους – Σιταγρών (Π.Δ.Ε.)». 132 Kb 16 / 05 / 2023
097/2023 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Κοινότητας Ανθοχωρίου (ΣΑΤΑ 2021)». 150 Kb 16 / 05 / 2023
096/2023 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Κοινότητας Προσοτσάνης (ΣΑΤΑ 2021)». 126 Kb 16 / 05 / 2023
095/2023 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών δρόμου από επαρχιακή οδό Προσοτσάνης – Πανοράματος προς κτηνοτροφική μονάδα (χοιροστάσιο)». 132 Kb 16 / 05 / 2023
094/2023 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Κοινότητας Σιταγρών (ΣΑΤΑ 2021)». 117 Kb 16 / 05 / 2023
093/2023 Έγκριση της αριθ. 15/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με θέμα: «Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης». 189 Kb 16 / 05 / 2023
092/2023 Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης για την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Α ́ τριμήνου 2023. 213 Kb 16 / 05 / 2023
091/2023 Έγκριση της 7ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023. 257 Kb 16 / 05 / 2023
090/2023 ΑΔΑ: 6ΣΔΣΩΞΖ-ΨΦΟ Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως κατεπείγοντος, προς συζήτηση (άρθρο 67-π7 Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74-π7 Ν.4555/2018 και ισχύει) 131 Kb 16 / 05 / 2023
089/2023 Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης άπορων δημοτών. 130 Kb 16 / 05 / 2023
087/2023 Έγκριση χορήγησης πρόσθετης καταβολής (πριμ) στην εργοληπτική επιχείρηση Τσάλτας Γ. Κλεάνθης για το έργο: «Κατασκευή στεγάστρου στο γήπεδο Σιταγρών», σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν. 4398/2022 (ΦΕΚ 109 Α/06-06-2022). 168 Kb 16 / 05 / 2023
086/2023 Α) Έγκριση μίσθωσης (ή μη) τμήματος έκτασης 7.900τ.μ. του αριθ. 3025 αγροτεμαχίου Προσοτσάνης. Β) Καθορισμός όρων διεξαγωγής δημοπρασίας. 129 Kb 16 / 05 / 2023
085/2023 Έγκριση μίσθωσης (ή μη) Δημοτικού ακινήτου. 104 Kb 16 / 05 / 2023
084/2023 Τροποποίηση της αριθ. 57/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση μίσθωσης (ή μη) τμήματος έκτασης 16.300τ.μ. του αριθ. 161 αγροτεμαχίου Προσοτσάνης», σε ότι αφορά την έκταση. 101 Kb 16 / 05 / 2023
083/2023 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 6.375τ.μ. του αριθ. 3025 αγροτεμαχίου Προσοτσάνης. 109 Kb 16 / 05 / 2023
082/2023 Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πρόσθετου Προσωπικού απασχόλησης για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών Πυροπροστασίας. 126 Kb 16 / 05 / 2023
081/2023 Έγκριση της αριθ. 18/2023 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π. με θέμα «3 η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Π. οικ. έτους 2023». 140 Kb 16 / 05 / 2023
080/2023 Ανανέωση τριών (3) Συμβάσεων Υπαλλήλων Δήμου Προσοτσάνης στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55-67 ετών. 130 Kb 16 / 05 / 2023

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.