Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Έγγραφα
160/2020 Έγκριση ύψους τροφείων κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης λόγω κορωνοϊού Covid-19. 170 Kb 21 / 12 / 2020
159/2020 Έγκριση μετατόπισης στύλου στην οδό Βεργίνας στην Προσοτσάνη. 101 Kb 21 / 12 / 2020
158/2020 Έγκριση μετονομασίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης σε Δημοτικό Σχολείο Άγιος Χρυσόστομος. 133 Kb 21 / 12 / 2020
157/2020 Λήψη απόφασης για εκ νέου παραχώρηση χρήσης των καταστημάτων τέως ΟΕΚ και καθολικού διαδόχου ΟΑΕΔ. 157 Kb 21 / 12 / 2020
156/2020 Δημοπράτηση ή μη του Κοινοτικού Αναψυκτηρίου της Περιχώρας. 129 Kb 21 / 12 / 2020
155/2020 Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς. 138 Kb 21 / 12 / 2020
154/2020 Έγκριση Δ ́ Κατανομής ποσού 41.970,00€ από ΚΑΠ έτους 2020 για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Προσοτσάνης. 167 Kb 21 / 12 / 2020
153/2020 Καθορισμός τελών αποχέτευσης (Σχετ.:319/2020 απόφαση Ο.Ε.). 159 Kb 21 / 12 / 2020
152/2020 Τρόπος χρέωσης τελών αποχέτευσης (Σχετ.:319/2020 απόφαση Ο.Ε.). 156 Kb 21 / 12 / 2020
151/2020 Έγκριση της 19ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου οικ. έτους 2020-2021. 168 Kb 21 / 12 / 2020
150/2020 Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, μετά την αναγγελία του θλιβερού γεγονότος του θανάτου του Βουγιουκλή Ηλία, πρώην Δ.Σ. – Αντιδημάρχου του Δήμου Προσοτσάνης. 530 Kb 09 / 12 / 2020
149/2020 Ορισμός μελών σε Επιτροπές για το έτος 2021. 311 Kb 08 / 12 / 2020
148/2020 Ορισμός εκπροσώπου για την Γ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Δράμας «Δράση». 311 Kb 08 / 12 / 2020
147/2020 Τροποποίηση της αριθ. 187/2019 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης». 308 Kb 08 / 12 / 2020
146/2020 Έγκριση της 18ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2020. 353 Kb 08 / 12 / 2020
145/2020 Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού έτους 2021 – 2022 (έγκριση της αριθ. 11/2020 απόφασης της ΔΕΠ του Δήμου). 326 Kb 08 / 12 / 2020
144/2020 Λήψη απόφασης επί αιτήματος ανανέωσης μίσθωσης αγροτεμαχίου από την Cosmote στο Ύψωμα Άγιος Γεώργιος Ανθοχωρίου – Καλλιθέας, με παράταση της σύμβασης. 320 Kb 08 / 12 / 2020
143/2020 Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος σύμφωνα με το αρ. 208 του Ν. 3463/2006 και αρ. 189 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 8 του Ν. 4623/2019 και ισχύουν. 439 Kb 08 / 12 / 2020
142/2020 Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμ.50/7-9-2020 απόφασης του ΔΣ περί: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ για τη στελέχωση του Βρεφικού Τμήματος του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (στα πλαίσια της υλοποίησης του 200 Kb 02 / 11 / 2020
141/2020 Έγκριση εκποίησης ιστάμενων δένδρων λεύκης στην περιοχή του εργοστασίου (αντλιοστάσιο) στην Κοινότητα Προσοτσάνης. 151 Kb 02 / 11 / 2020

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.