Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Έγγραφα
263/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (πίνακας στοχοθεσίας) 232 Kb 30 / 12 / 2019
262/2019 Έγκριση Σχεδίου Τουριστικής ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Προσοτσάνης για το 2020 345 Kb 30 / 12 / 2019
261/2019 Ορισμός μελών Επιτροπών για το έτος 2020 769 Kb 30 / 12 / 2019
260/2019 Λήψη απόφασης για τον τρόπο αντιμετώπισης βασικών αναγκών καθαριότητας του Δήμου Προσοτσάνης. 147 Kb 30 / 12 / 2019
259/2018 Τροποποίηση ΟΕΥ του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Προσοτσάνης 983 Kb 30 / 12 / 2019
258/2019 Τροποποίηση των Ν.Π. των Σχολικών Επιτροπών 802 Kb 30 / 12 / 2019
257/2019 Απευθείας μίσθωση τριών (3) ιδιωτικών ακινήτων στην έδρα του Δήμου Προσοτσάνης λόγω άγονου αποτελέσματος της αρχικής και της επαναληπτικής δημοπρασίας 605 Kb 30 / 12 / 2019
256/2019 Εισήγηση για την 17η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2019. 711 Kb 30 / 12 / 2019
255/2019 Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης άπορου δημότη 147 Kb 30 / 12 / 2019
254/2019 Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή κενοταφίων στα νεκροταφεία του συνοικισμού Τσιφλίκι της ΤΚ Φωτολίβους». 765 Kb 30 / 12 / 2019
253/2019 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επισκευή στέγης κτιρίου εκδηλώσεων Δημοτικού σχολείου ΤΚ Σιταγρών». 791 Kb 30 / 12 / 2019
252/2019 Συζήτηση για την Συμφωνία Πρεσπών- μεταναστευτικό. 596 Kb 30 / 12 / 2019
251/2019 Ένταξη της Πράξης « Αντικατάσταση Εσωτερικού και εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Προσοτσάνης ́ ́ με κωδικό ΟΠΣ 5052238 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ́ ́ Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Δήμου Προσοτσάνης οικον 1.09 Mb 30 / 12 / 2019
250/2019 Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως κατεπείγοντος, προς συζήτηση (άρθρο 67-π7 Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74-π7 Ν.4555/2018 και ισχύει) 698 Kb 30 / 12 / 2019
249/2019 Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως κατεπείγοντος, προς συζήτηση (άρθρο 67-π7 Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74-π7 Ν.4555/2018 και ισχύει) 590 Kb 30 / 12 / 2019
248/2019 Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος σύμφωνα με το αρ. 208 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 8 Ν. 4623/2019 όπως ισχύει. 1.11 Mb 23 / 12 / 2019
247/2019 Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Προσοτσάνης και της ΔΕΥΑ Δράμας για την υλοποίηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ )» της ΠΡΑΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 707 Kb 23 / 12 / 2019
246/2019 Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 661 Kb 23 / 12 / 2019
245/2019 Εισαγωγή – προσκόμιση στο ΔΣ των αποτελεσμάτων της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. 715 Kb 23 / 12 / 2019
244/2019 Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης άπορων δημοτών 737 Kb 23 / 12 / 2019

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.