Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Έγγραφα
294/2016 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Συντήρηση –Επισκευή Αγροτικού Ιατρείου Μικρόπολης 153 Kb 05 / 01 / 2017
293/2016 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου « Εσωτερική Διαρρύθμιση Παλαιού Παιδικού Σταθμού για τη Μετατροπή του σε Αγροτικό Ιατρείο» στην Τ.Κ. Κοκκινογείων 154 Kb 05 / 01 / 2017
292/2016 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Τσιμεντοστρώσεις Πλακοστρώσεις Πεζοδρομίων Τ.Κ. Αργυρούπολης 163 Kb 05 / 01 / 2017
291/2016 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου « Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Μεγαλοκάμπου –Σιταγρών –Αργυρούπολης-Μικροκάμπου Δ. Προσοτσάνης 165 Kb 05 / 01 / 2017
290/2016 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Συντήρηση Αποδυτηρίων Τ.Κ. Αργυρούπολης 153 Kb 05 / 01 / 2017
289/2016 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του Έργου « Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «ΚΟΥΡΟΥ ΤΣΑΪ» Δ.Κ. Προσοτσάνης Δήμου Προσοτσάνης 163 Kb 05 / 01 / 2017
288/2016 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Βελτίωση Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Κ. Φωτολίβους 201 Kb 05 / 01 / 2017
287/2016 Εξέταση της υπ ́αριθμ. 14807/25.10.2016 ένστασης της εταιρίας με επωνυμία ΘΕΜΕΘΛΟΝ ΑΤΕΕ κατά του Πρωτοκόλλου Χαρακτηρισμού Εκσκαφών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 219 Kb 05 / 01 / 2017
286/2016 Έγκριση της υπ ́ αριθμ. 59/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με θέμα : «Υποβολή αιτήματος προγραμματισμού εργομετρικών μετρήσεων στο εργαστήριο Αθλητικής Απόδοσης και υγείας του ΝΠΔΔ από την « Ένωση Ποδοσφαιρικών σωματείων Δράμας» 166 Kb 05 / 01 / 2017
285/2016 Έγκριση της υπ ́αριθμ. 54/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με θέμα: «7 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. Έτους 2016.» 157 Kb 05 / 01 / 2017
284/2016 Έγκριση της υπ ́αριθμ. 53/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου με θέματα: «1. Ψήφιση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. Έτους 2017.2.Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. Έτους 2017 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (πίνακας 169 Kb 05 / 01 / 2017
283/2016 Έγκριση της υπ ́αριθμ. 27/2016 απόφασης της ΔΗΚΕΠ με θέμα: «Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της ΔΗΚΕΠ για την οικ. χρήση 1.1.2015- 31.12.2015 175 Kb 05 / 01 / 2017
282/2016 Διαγραφές οφειλών από (καθυστερηματικούς ) χρηματικούς καταλόγους οικ. Έτους 2016 187 Kb 05 / 01 / 2017
281/2016 Έγκριση Τροποποίησης της υπ ́αριθμ. 285/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου α)ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας 2 «Άτομά με ειδικές ανάγκες –Άτομα με αναπηρία (80%) β) ως προς την συμπλήρωση νέων κατηγοριών δικαιούχων μειωμένου τ 185 Kb 05 / 01 / 2017
280/2016 Συγκρότηση Επιτροπών α)Παραλαβής Προμηθειών β) Παραλαβής Αντικειμένου Παροχής Υπηρεσιών(Ν.4412/2016) για το έτος 2017 186 Kb 05 / 01 / 2017
279/2016 Ορισμός μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων για το έτος 2017 244 Kb 05 / 01 / 2017
278/2016 Ορισμός μελών Επιτροπών (Εκποίησης –Αγοράς και Εκμίσθωσης κινητής και ακίνητης Περιουσίας κ.α.) για το έτος 2017 162 Kb 05 / 01 / 2017
277/2016 Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης 170 Kb 05 / 01 / 2017
276/2016 Γνωμοδότηση για μεταβολές στις σχολικές μονάδες του Δήμου(Πρωτοβάθμιας –Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για το σχολικό έτος 2017-2018 ( ΑΔΕΠ 10/2016) 144 Kb 05 / 01 / 2017
275/2016 Δωρεάν Παραχώρηση της χρήσης του τέως κτιρίου του Νηπιαγωγείου Σιταγρών στον Ποντιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Σιταγρών (ΑΔΕΠ 9/2016) 187 Kb 05 / 01 / 2017

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.