Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2014

Έγγραφα
267/2015 Διαγραφές Βεβαιωμένων οφειλών Δημοτικών Τελών Δήμου Προσοτσάνης 263 Kb 16 / 09 / 2015
266/2014 Έγκριση Συμμετοχής και Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Προσοτσάνης στον ΚΟΙΣΠΕ «Πολυδεύκης» 240 Kb 16 / 09 / 2015
265/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Δημοπράτησης Δημοτικού Αναψυκτηρίου Περιχώρας ή συνέχισης της υπάρχουσας μίσθωσης η οποία λήγει στις 11-01-2015. 305 Kb 16 / 09 / 2015
264/2015 Εκμίσθωση έκτασης 3.798,41 τμ από το αριθ. 510β΄ δημοτικό ακίνητο Τ.Κ. Μαυρολεύκης με ανοικτή Δημοπρασία 249 Kb 16 / 09 / 2015
263/2014 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Προσοτσάνης ( σχ.59/2014 ΑΕΠΖ ) 535 Kb 16 / 09 / 2015
262/2014 Έγκριση της 57/2014 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Προσοτσάνης περί 5 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του ΝΠΔΔ 248 Kb 16 / 09 / 2015
261/2014 Έγκριση της 56/2014 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Προσοτσάνης περί 1.Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Προσοτσάνης 2.Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίο 245 Kb 16 / 09 / 2015
260/2014 Αποδοχή της 21336/18.11.2014 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο « Αποπεράτωση πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Φωτολίβους» στο τοπικό Πρόγραμμα LEADER 244 Kb 16 / 09 / 2015
259/2014 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Αποπεράτωση WC Τ.Κ. Ανθοχωρίου» 255 Kb 16 / 09 / 2015
258/2014 Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για την απόδοσή τους στην ΔΕΔΔΗΕ 245 Kb 16 / 09 / 2015
257/2014 Έγκριση Πρακτικών κλήρωσης και Συγκρότηση Επιτροπών Δήμου Προσοτσάνης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση ,παρακολούθηση , παραλαβή προμηθειών ,υπηρεσιών για το 2015 287 Kb 16 / 09 / 2015
256/2014 Σύσταση επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού ( άρθρο 94 § 2 στοιχ.22 του ν.3852/2010 ) 241 Kb 16 / 09 / 2015
255/2014 α) .ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ β ) .ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ( πίνακας στοχοθεσίας ) 287 Kb 16 / 09 / 2015
254/2014 Συνδιοργάνωση με την Μοτοσικλετιστή Ομοσπονδία Ελλάδος της 34 Πανελλήνιας Συγκέντρωσης Μοτοσικλετιστών στον Δήμο Προσοτσάνης 203 Kb 16 / 09 / 2015
253/2014 «Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση Αναψυκτηρίου Τ.Κ.Μεγαλοκάμπου» 263 Kb 16 / 09 / 2015
252/2014 «Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Εισόδων Τ.Κ. Καλής Βρύσης» 263 Kb 16 / 09 / 2015
251/2014 «Έγκριση Φυτοτεχνικής Μελέτης Δήμου Προσοτσάνης» 276 Kb 16 / 09 / 2015
250/2014 Έγκριση της 36/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Προσοτσάνης περί «Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της ΔΗ.Κ.Ε.Π. για την χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013» 249 Kb 16 / 09 / 2015
249/2015 « Έγκριση δαπανών ποσού 200,00 € ( με τον ΦΠΑ ) που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια Συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής στο 5 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας με θέμα « Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση» 264 Kb 16 / 09 / 2015
248/2014 «Απ’ ευθείας ανάθεση, λόγω άγονου αποτελέσματος διαγωνισμού, της προμήθειας υγρών καυσίμων των παρακάτω ομάδων, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού όπως αυτοί είχαν καθοριστεί στην υπ΄αριθμ. 48/2014 Μελέτη» 297 Kb 16 / 09 / 2015

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.