Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2013

Έγγραφα
259/2013 Χορήγηση Προκαταβολής για το έργο ΕΕΛ Οικισμού Προσοτσάνης 249 Kb 23 / 12 / 2013
258/2013 Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου Δικηγόρου 125 Kb 23 / 12 / 2013
257/2013 Απ’ ευθείας ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ .» 151 Kb 23 / 12 / 2013
256/2013 31η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Προσοτσάνης 114 Kb 23 / 12 / 2013
255/2013 31η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Προσοτσάνης 159 Kb 23 / 12 / 2013
254/2013 Έγκριση της 40/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠ περί «Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης Πεπραγμένων της ΔΗΚΕΠ για το Οικονομικό έτος 2012» 119 Kb 23 / 12 / 2013
253/2013 Διαγραφές οφειλών , Μεταφορά οφειλών , Επιστροφή οφειλών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων 157 Kb 23 / 12 / 2013
252/2013 Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου Δικηγόρου 114 Kb 23 / 12 / 2013
251/2013 Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας « Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Δήμου Προσοτσάνης έτους 2014» προϋπολογισμού 72.500,00 με το ΦΠΑ, χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης, κατόπιν άγονου αποτελέσματος διαγωνισμού 152 Kb 23 / 12 / 2013
250/2013 Απευθείας Ανάθεση μίσθωσης ενός (1) ιδιωτικού οικοπέδου πλησίον της κεντρικής πλατείας στην έδρα του Δήμου, για χρησιμοποίηση του ως χώρου στάθμευσης οχημάτων λόγω άγονου αποτελέσματος 119 Kb 23 / 12 / 2013
249/2013 Έγκριση του 25087/ 06.12.2013 πρακτικού Κληρώσεως για την ανάδειξη επιτροπών της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και την συγκρότηση τους σε σώμα 140 Kb 23 / 12 / 2013
248/2013 Έγκριση διάθεσης πίστωσης 150.950,00 ΕΥΡΩ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Αφορά συνολική πίστωση 363.700,00 ΕΥΡΩ (212.750,00 ΕΥΡΩ για λειτουργικές δαπάνες και 150.950,00 ΕΥΡΩ για επενδύσεις – έργα) η οποία αποδόθηκε τμηματικά στον Δήμο μας σ 121 Kb 23 / 12 / 2013
247/2013 Καθορισμός ειδικοτήτων και αριθμού των μαθητών που θα μπορούσαν να απασχοληθούν στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης τους στο Δήμο Προσοτσάνης κατά το σχολικό έτος 2013-2014 & 2014-2015 128 Kb 23 / 12 / 2013
246/2013 Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης 120 Kb 23 / 12 / 2013
245/2013 Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015 118 Kb 23 / 12 / 2013
244/2013 Έγκριση της 62/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Προσοτσάνης περί «3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του ΝΠΔΔ » 121 Kb 23 / 12 / 2013
243/2013 Έγκριση της 58/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Προσοτσάνης περί «Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 124 Kb 23 / 12 / 2013
242/2013 Έγκριση της 56/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Προσοτσάνης περί «Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2014 του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης» 125 Kb 25 / 11 / 2013
241/2013 Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Του Νομικού Προσώπου του Δήμου Προσοτσάνης 118 Kb 25 / 11 / 2013
240/2013 Διάθεση και ψήφιση Πίστωσης για την απόδοσή της στην ΔΕΔΔΗΕ 121 Kb 25 / 11 / 2013

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.